24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

  • menu
地中海郵輪

地中海郵輪

MSC Cruises

  • Deck {{deck.DeckNo}}
德國漢堡
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-17 (Sun)

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們: +852 2804 1188
荷蘭鹿特丹(阿姆斯特丹)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-19 (Tue)
比利時澤布呂赫(布魯日)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-20 (Wed)
法國勒阿弗爾(巴黎)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-21 (Thu)
英國南安普敦(倫敦)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-22 (Fri)
德國漢堡
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-24 (Sun)
荷蘭鹿特丹(阿姆斯特丹)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-26 (Tue)
比利時澤布呂赫(布魯日)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-27 (Wed)
法國勒阿弗爾(巴黎)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-28 (Thu)
英國南安普敦(倫敦)
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-29 (Fri)
德國漢堡
航線:
西歐
出航日期: 2023-12-31 (Sun)
荷蘭鹿特丹(阿姆斯特丹)
航線:
西歐
出航日期: 2024-01-02 (Tue)
比利時澤布呂赫(布魯日)
航線:
西歐
出航日期: 2024-01-03 (Wed)
法國勒阿弗爾(巴黎)
航線:
西歐
出航日期: 2024-01-04 (Thu)
英國南安普敦(倫敦)
航線:
西歐
出航日期: 2024-01-05 (Fri)