24
Hrs

Contact Us

Hotline

  • menu
about us banner

先預訂,後付款【Reserve Now, Pay Later】

好想出走呀!到底幾時至可以去旅行?報完又驚去唔到,又唔想煩手續費? 而家機會嚟啦!金怡推出「先預訂,後付款」優惠。由即日起至8月15日,凡報2021年3月31日或之前(農曆新年期間除外)出發之團隊,即可先免付訂金!一日不成行,一日不收費!

Reserve Now Pay Later

成行的定義需乎合以下3大條件!

  1. 該旅行團達到足夠人數
  2. 旅遊目的地解封
  3. 香港政府取消14天強制檢疫

*當達到以上3大條件,屆時將會有專責同事聯絡,安排進一步付款事宜。快啲揀定心水目的地啦!。

*需受條款及細則約束 *金怡假期保留最終決定權

NN9
NR9
IC9W
DXA6N
ME12A
RJA8
TTK10B
MS11S
#tour
#旅行團